Brīvprātīgajiem ziedojumiem:

SDD LVDA
Reģ. Nr.: 90000081655
“Swedbank” AS
LV78HABA0551041274344
BIC: HABALV22
Jāņa Asara iela 8, Jelgava